”Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” konkurss NOSLĒDZIES, PROJEKTS TURPINĀS

Patriotiskās audzināšanas projekts ”Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā”, kas aicina novērtēt iepriekšējo paaudžu veikumu, īpašu uzmanību veltot vienam no nesenās vēstures notikumiem – 1991.gada barikādēm, novadā vēl turpināsies līdz 2011.gada 20. janvārim.

Šobrīd noslēdzies 1.posms – Izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas darbu konkurss. Ar šiem bērnu zīmējumiem mēs stiprinām paaudžu vienotību un izkopjam bērnos un jauniešos patriotisma jūtas. Izmantojot dažādus mākslinieciskās izteikmes līdzekļus, projekta dalībnieki pauž savu „redzējumu” par 1991.gada barikādēm. Izstādē skatāmos 34 skolēnu darbus vērtēja novadā labi pazīstami pedagogi un mākslinieki : Lilija Tama, Maija Šuļga un Anatols Kauškalis.

Četri mākslinieciski veiksmīgākie darbi šonedēļ tiks sūtīti uz konkursa 2.kārtu Rīgā, kur žurijai izvērtējot, labākos izmantos piemiņas atklātņu izgatavošanai 1991.gada barikāžu atcerei. Šo darbu autori tiks godināti valsts mērogā projekta noslēguma pasākumā 2011.gada janvārī Latvijas Kara muzejā, Rīgā. Ceram, ka uz kādas no piemiņas atklātnēm būs VLADISLAVA DILBAS, 8gadi, (SK.VIJA PLOTKA ), ĒRIKA PTIČNIKOVA, 15gadi (SK.JEVGENIJA SERGEJENKO) NO KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS; MĀRĪTES SKREPĻONOKAS, 11gadi, ILZES ZAROVSKAS, 12gadi (SK.ĒRIKA URBANOVIČA ) NO INDRAS VIDUSSKOLAS vizuālās mākslas darbi, kuri ieguva 1.kārtā novadā 1.vietu.

2.vietas diplomus saņēma: Ērika Ļebedeva, Rita Zaikovska (Krāslavas Varavīksnes vsk.), Anna Veličko(Indras vsk.), Jūlija Ļahovska(Kalniešu psk.)

3.vietas diplomus ieguva: Arina Trubača, Dana Solima (Krāslavas Varavīksnes vsk.), Laura Ķīle (Krāslavas Gr. Plāteru v.n. Poļu psk.), Ivita Dmitrijeva (Indras vsk.) un Lāsma Batarāga (Izvaltas psk.). Pārējie saņēma BJC pateicības. Skolu pārstāvji diplomus, pateicības  un vizuālos darbus varēs paņemt 24.- 26.novembrī.

Līdz 20.decembrim turpinās projekta 2.posms – 1991.gada barikāžu 20.gadadienas pasākumi. Krāslavas novada izglītības iestādes 2010.gada novembrī-decembrī apzina 1991.gada barikāžu dalībniekus mūsu novadā, pilsētā, pagastā, pēta novada ieguldījumu Latvijas neatkarības saglabāšanā 1991.gadā. Katra izglītības iestāde līdz 2010.gada 20.decembrim Krāslavas BJC iesniedz sagatavotu vēstījumu–veltījumu 1991.gada barikāžu dalībniekiem. No izglītības iestāžu vēstījumiem tiks izveidots kopīgs Krāslavas novada vēstījumu - veltījumu 1991.gada barikāžu dalībniekiem, kas tik izvietots Latvijas Kara muzejā Rīgā 1991.gada barikāžu atceres 20.gadadienas svinīgajā pasākumā 2011.gada janvārī.

Savukārt 2011.gada janvārī izglītības iestādes organizē atmiņu vakarus, pētniecisko darbu lasījumus, klases stundas, literāros sarīkojumus un citus pasākumus izglītības iestādes ietvaros.  Izglītības iestādes var arī apvienoties kopīgā pasākumā, aizdedzinot simbolisku barikāžu ugunskuru, daloties uzzinātajā par barikāžu norisi, godinot barikāžu dalībniekus un klausoties viņu atmiņu stāstos, veidojot literārās kompozīcijas vai ar citām aktivitātēm pieminot 1991.gada barikāžu atceres 20.gadadienu.

Noslēguma pasākumā 2011.gada janvārī (datums tiks precizēts) Latvijas Kara muzejā Rīgā uz svinīgo pasākumu tiks gaidīta katra novada delegācija – divi skolēni, pedagogs un barikāžu dalībnieks. Svinīgā pasākumā laikā muzejā tiek atklāta izstāde – novadu vēstījumu galerija. Pēc ekspozīcijas slēgšanas novadu/pilsētu vēstījumi tiek nodoti glabāšanai muzeja fondos.

Līdz 2010.gada 20.decembrim gaidām sagatavotu vēstījumu–veltījumu 1991.gada barikāžu dalībniekiem no visām  Krāslavas novadā esošajām 11 skolām.

 

Sanita Kumpiņa, Krāslavas bērnu un jauniešu centra metodiķe

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook