„Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā"

No 16. lĪdz 22. novembrim Krāslavas novada izglĪtĪbas iestāŽu audzēkņu vizuālās mākslas darbu konkurss-izstāde „Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā".

Dzejnieka O.Vācieša vārdi „Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” uzrunā mūs izvērtēt un apzināties piederības izjūtu savai valstij, peronīgo atbildību un ieguldījumu savas valsts veidošanā un stiprināšanā.

Pateicoties spējai nest un sajust Latviju savā sirdī, iepriekšējām paaudzēm ir izdevies izveidot Latvijas valsti, pēc daudziem gadiem to atkal atjaunot un nosargāt valstisko neatkarību dažādos vēstures pagriezienos.

Patriotiskās audzināšanas projekts ”Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” aicina novērtēt iepriekšējo paaudžu veikumu, īpašu uzmanību veltot vienam no nesenās vēstures notikumiem – 1991.gada barikādēm.

Ar šiem bērnu zīmējumiem mēs stiprināt paaudžu vienotību un izkopjam bērnos un jauniešos patriotisma jūtas. Izmantojot dažādus mākslinieciskās izteikmes līdzekļus, projekta dalībnieki pauž savu „redzējumu” par 1991.gada barikādēm. Ar dalību šajā projektā mēs veicinām novada izglītības iestāžu sadarbību un pieredzes apmaiņu kopīga mērķa sasniegšanā.

Izstādē (Krāslavas Kultūras nama mazajā zālē) no 16. līdz 22. novembrim skatāmi skolēnu darbi no Indras vsk.(sk. Ērika Urbanoviča), Krāslavas Varavīksnes vsk.( sk.Vija Plotka un Jevgēnija Sergejenko), Izvaltas psk.(sk.Inga Leikuma, Ārija Misjune, Ligita Stivriņa), Krāslavas Gr. Plāteru v.n. Poļu psk.(sk.Vija Plotka), Kalniešu psk.(sk. Ņina Konstantinoviča)

Mākslinieciski veiksmīgākie darbi 23.novembrī tiks sūtīti uz konkursa 2.kārtu Rīgā, kur žurijai izvērtējot, labākos izmantos piemiņas atklātņu izgatavošanai 1991.gada barikāžu atcerei. Šo darbu autori tiks godināti valsts mērogā projekta noslēguma pasākumā 2011.gada janvārī Latvijas Kara muzejā, Rīgā.

 

Sanita Kumpiņa, Krāslavas bērnu un jauniešu centra metodiķe

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook