Sv.Donāta atlaidu dievkalpojumi Krāslavas baznīcā

1.jūlijs (ceturtdiena)

17.00 - Svētā stunda (poliski)

 

18.00 - Sv.Mise (poliski). Procesija

2.jūlijs (piektdiena)

8.00 - Sv.Mise (krieviski). Procesija

Visu svēto litānija (poliski)

9.30 - Sv.Mise (poliski)

11.30 - S.Mise (latviski)

Vissv.Sakramenta adorācija līdz plkst.18.00

18.00 - Sv.Mise (latviski)

Dievkalpojums Vissv.Jēzus Sirds godam (latviski)

Procesija

3.jūlijs (sestdiena)

8.00 - Sv.Mise (krieviski). Procesija

Visu svēto litānija (latviski)

9.30 - Sv.Mise (latviski)

11.30 - Sv.Mise (poliski)

Vissv. Sakramenta adorācija līdz plkst.18.00

17.45 - Bīskapa sagaidīšana

18.00 - Sv.Mise (poliski), celebrē V.E. bīskaps J.Bulis

Procesija

4.jūlijs (svētdiena)

8.00 - Sv.Mise (krieviski). Procesija

Visu svēto litānija (latviski)

9.30 - Sv.Mise (poliski)

11.00 - Sprediķis (krieviski)

11.45 - Bīskapa sagaidīšana

12.00 - Sv.Mise (latviski), celebrē V.E. bīskaps J.Bulis

Iespiprināšana

Procesija

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook