Svarīga informācija iedzīvotājiem

Pērn mūsu novada teritorija ir tikusi apsekota dabas skaitīšanas ietvaros, uzskaitot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, 1) bioloģiski vērtīgi zālāji, 2) dabiskoties sākušās mežaudzes, 3) purvi, 4) cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, 5) upes, ezeri, 6) alas un iežu atsegumi.

Tā kā bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem gada sākumā ir iespēja pieteikties atbalsta maksājumiem, zālāju anketas ik gadu tiek skatītas prioritāri, lai īpašnieki varētu pieteikties atbalsta maksājumiem. Un šīs nedēļas laikā ikviens šo vērtīgo zālāja īpašnieks, tostarp pašvaldības, saņems vēstuli ar 2018. gada apsekojuma rezultātiem. Ja biotops nav konstatēts, vēstule netiek sūtīta.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook