Starpnovadu vizuālās mākslas konkurss "Mana dzimtene – zilo ezeru zeme" ir saņēmis rekordlielu skaitu zīmējumu

Latgale tiek dēvēta par Zilo ezeru zemi. Latgale ikvienu tūristu sveicina ar saviem gleznainajiem dabas skatiem: paugurainās ainavas ar daudziem ezeriem, mežiem un pakalniem, kā arī dižakmeņiem.

 

Konkursa organizēja Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Dagdas novada vizuālās mākslas metodisko apvienību. Konkursa  mērķis   bija  rosināt interesi par Latgales ainavu un tās daudzveidību; attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju, iztēli un radošumu; kopt un popularizēt ainavas žanru glezniecībā.

Konkursā piedalījās  1.- 4.kl., 5.– 8. kl., 9. – 12.kl. skolēni (252) no  Latgales  novadiem. Skolēni  savus  darbus  izpildīja  glezniecības  tehnikā. Dagdas  Mūzikas  un  mākslas  skolas  žūrija (3 skolotāji)  vērtēja  darbus, atbilstoši  nolikumam: darba atbilstība tematam, kompozīcija un noformējums, darba kvalitāte, radošais aspekts un darba oriģinalitāte.

Konkursā  piedalījās   Asūnes  un  Šķaunes  sākumskolas, Maltas, Krāslavas  Varavīksnes, Dagdas, Ludzas  2., Bērzpils, Ezernieku, Riebiņu, Zilupes  vidusskolu, Špoģu Mākslas un Mūzikas skolas, Balvu Mākslas skolas, Baltinavas Mūzikas un  mākslas skolas, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra, Andrupenes, Ciblas, Aleksandrovas, Feimaņu, Krāslavas, Robežnieku, Gaigalavas pamatskolu audzēkņi.

Paldies par atsaucību lieliskajiem pedagogiem:  Marijai  Viļgertei, Anitai  Cimoško, Vitai  Kāpostiņai-Tučei, Ritai  Siņavskai, Antoņinai  Vasiļjevai, Vijai  Plotkai, Jeļenai  Klimovai, Allai  Stavro, Lilitai Kūkojai, Lidijai Kartenko, Diānai  Kiseļovai, Aigaram Vigulim, Ainai  Murānei, Irīnai  Martjukovai, Jolantai  Dundenieceio, Sņežanai  Andžānei, Olitai  Truskovskai, Olgai Rečei, Lanai  Ceplītei, Intai  Strodei, Anitai  Punculei, Anitai  Randarei, Silvijai Avotiņai, Ludmilai  Luckānei, Ernestīnai  Lapkovskai, Viktoram  Ivanovam, Mairitai  Konošonokai, Olgai Jasjukevičai, Diānai Vrubļevskai, Diānai Filimonovai,I nai Grebņovai!

 

Atzinības 1.- 4. klašu  grupā saņem sekojošie dalībnieki: Margarita Logina, Jēkabs Slišāns, Artjoms Murāns, Alise Andrukoviča, Signija Pastare, Nauris Saulišs, Daniela  Koraševska, 3.vietas  diplomus: Karolīna  Ostapko, Milena Miroļubova;  2.vietas  diplomus: Viktorija  Dimbovska un Aleksandra Tereško; 1.vietas diplomu: Roberts  Jurkāns.

Atzinības 5.-8.klašu grupā  saņem sekojošie  dalībnieki: Sintija Raibekaze, Daniela Ehigiatora, Jana Merkulova, Viktorija Loginova, Aleksa Linde, Ksenija Lavrenova, Anželina Gruznova; 3.vietas  diplomu: Laura Jeromāne, Nastja Siliņeviča; 2.vietas  diplomu; Vladislavs Grebežs, Kristiāna Keiša; 1.vietas  diplomu: Samanta  Šuplinska un Lana Žvirble.

 

Atzinības  9.-12.klašu grupā saņēma sekojošie dalībnieki:  Simona  Zemlicka, Ērika Streļcova; 3.vietas  diplomu: Ieva Murāne,Valērija Mihejeva; 2.vietas diplomu: Valentīns Jermakovs; 1.vietas diplomu: Linda Marčenoka.

Visi  pārējie  dalībnieki  saņēma  pateicības.

Skolēnu  darbi ir apkopoti elektroniskā katalogā un  skatāmi: 

http://www.dagda.lv/uploads/media/Starpnovadu_vizualas_makslas_konkurss_2019__2_.pdf 

Pašlaik darbi ir izvietoti izstādē  Dagdas Veselības un sociālo pakalpojumu centrā "Dagda" 

Latgale ir vieta, kur katrs var atpūsties, gūt iespaidus un stiprināt veselību! Par to  vēlreiz  var  pārliecināties, skatot  gleznotos  skolēnu  darbus!

Paldies, Jums, par  skaisto  ceļojumu!

 

Dagdas novada IKSN vadītāja Marija  Micķeviča

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook