Starpnovadu Krāslavas, Dagdas un Aglonas Sarkanā krusta komitejas organizētās Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

Krāslavas pamatskolas teritorijā notika 14.maijā Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības. Laiks īpaši nelutināja komandas. Sacensībās tika izveidoti praktiskie pirmās palīdzības sniegšanas etapi, kuros ar statistu un grimētāju palīdzību attēloti dzīves īstenībai pietuvināti nelaimes gadījumi ar vairākiem cietušajiem.

Sacensību darbība norisinājās 9 praktiskajos etapos, 2 teorētiskajos. Sacensību  mērķis: padziļināt skolēnu zināšanas par pirmās palīdzības būtību un tās savlaicīgas sniegšanas nozīmi ikdienas situācijās ;veicināt skolēnu līdzcietības un atbildības jūtu nostiprināšanu;atraisīt vēlmi un drosmi palīdzēt cietušā (saslimušā) dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās. 

Katrā no  deviņiem  etapiem  skolēnus gaidīja jaunas situācijas, kad bija nepieciešama tūlītēja iejaukšanās. Apdegumi un asiņošana, saindēšanās, šoka stāvokļi un elpas trūkuma lēkmes, lūzumi un daudz traumu pēc avārijas – bija nepieciešama tūlītēja reakcija, racionāls esošo resursu pielietojums, pareiza saziņa ar ātro palīdzību. Un visu iemaņu pielietošana, lai saglabātu cietušā dzīvību līdz brīdim, kad ierodas mediķi. Piedāvātie apstākļi bija visdažādākie: pilsēta, slēgta telpa vai pikniks dabā – visur bija jārīkojas ātri, bet bez haotiskas steigas.

Sacensībās piedalījās  5  komandas   pamatskolu  grupā  un  6  komandas  vidusskolu  grupā. Pamatskolu grupā 1.vietu  ieguva   Krāslavas   Valsts  ģimnāzijas  7.-9.klašu  komanda, 2.vietu  Krāslavas  pamatskola, 3.vietu  Indras  pamatskola.  

Attiecīgi  nākošās  sekoja  ar  nelielu  punktu   atstarpi: Andrupenes  pamatskola  un  Krāslavas  Valsts  ģimnāzijas    otrā  7.-9.klašu  komanda.

Vecākajā  grupā  jeb  vidusskolu  grupā izteikti  līderi  bija  Jaunsargu  komanda no  Krāslavas.

 2.un 3.vietu  sadalīja   Dagdas  vidusskolas   divas  komandas. Kā  nākošās  sekoja  Krāslavas   Valsts  ģimnāzijas  un  Aglonas  vidusskolas  komandas. 

Komandu  sagatavotības  līmenis  kļūst  ar  katru  gadu  labāks.  Paldies  skolu  medmāsām, skolotājiem  par  ieguldīto  darbu!  Paldies  par  atbalstu  LSK   Krāslavas, Dagdas  un  Aglonas  komitejai  un  izpilddirektorei  Sandrai  Molotokai!  Jaunsargu  vadītājam  Ērikam  Daniļevičam par  etapu sagatavošanu! Paldies  par  atbalstu  sekmīgai sacensību  norisei   Krāslavas  pamatskolas direktorei  Vijai  Koncevičai!


LSK  Krāslavas, Dagdas  un  Aglonas   komitejas  locekle Marija  Micķeviča

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook