Sportisko aktivitāšu dažādošana Krāslavas novadā

Ar Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu futbola klubs “Krāslava” jau ir īstenojis otro projektu “Materiāli – tehniskas bāzes

.

.

.

.

 

 

 

papildināšana sportisko aktivitāsu dažādošanai Krāslavas novadā” (Nr. 17-03-LL33-A019.2202-000009). 

 

Pirmā projekta mērķis bija iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un treniņformas  kluba audzēkņiem un viņu atbalstītājiem, bet šoreiz mēs īpaši esam padomājuši par novada iedzīvotāju iesaistīšanu sportiskajās aktivitātēs. Katru gadu FK “Krāslava” organizē Futbola dienu Krāslavā, futbola turnīru “Krāslava CUP”, pagājušajā gadā iesaistījās arī ESF projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā”, ar kura atbalstu tika organizēta vērienīga Veselības diena 2017. gada septembrī.

 

Novada iedzīvotāji izrādīja lielu interesi par sportiskajām aktivitātēm, kurās tika izmantots arī LEADER projektu ietvaros iegādātais aprīkojums. 

 

Ar ELFLA atbalstu  tika iegādāts jauns inventārs, biroja aprīkojuma komplekts, apgaismojuma komplekts nodarbībām tumšajā diennakts laikā, kā arī jaunas formas sacensībām un divi jauni karogi.

 

Projekta “Materiāli – tehniskas bāzes papildināšana sportisko aktivitāsu dažādošanai Krāslavas novadā” mērķis ir mudināt iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskās, sociālās un veselību veicinošās iniciatīvās, popularizējot veselīga dzīvesveida priekšrocības un ieguvumus, saliedējot ģimenes un rādot daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas novadā.

 

Projekta  attiecināmās izmaksas ir  10000 eiro, no kuriem 90% finansē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 10% – Krāslavas novada dome.

 

Futbola klubs “Krāslava” izsaka pateicību biedrībai “Krāslavas rajona partnerība” par piedāvāto iespēju iesaistīties projektu konkursā, Krāslavas novada domei par līdzfinansējumu, LAD speciālistiem par palīdzību projekta realizēšanā, kā arī novada iedzīvotājiem par aktīvu iesaistīšanos kluba aktivitātēs.

 

 

Biedrība “Futbola klubs “Krāslava””

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook