Skrējiens apkārt Krāslavai – 2018 veiksmīgi noslēdzies

4. maijā Krāslavas skrējienā pulcējās 230 dalībnieki, kuri pārstāvēja Krāslavu, Robežnieku pamatskolu, Indras pamatskolu, Krāslavas pamatskolu, Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, Krāslavas Valsts ģimnāziju, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola, Krāslavas Sporta skolu, Indras pagastu, Ūdrīšu pagastu, Auleju, Kaplavu, kā arī patiess prieks bija par viesiem no Dagdas, Asūnes, Šķeltovas, Valmieras, Rīgas, Preiļiem, Aglonas, Rēzeknes, Daugavpils un Ilūkstes novada. 


Šogad dalībniekiem tika izsniegti īpaša dizaina numuri, kuri bija veltīti Krāslavas–95 un Latvijas-100 gadu jubilejām, un tajos bija iestrādāti čipi elektroniskai laika uzņemšanas sistēmai. 


Rezultāti pa vecuma grupām un rezultāti distancē ir pieejmi zemāk - 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook