SKOLU IEKŠTELPU KVALITĀTEI IR LIELA NOZĪME

Krāslavas novada dome sekmīgi turpina īstenot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) SAM 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu Nr. 8.1.2.0/17/I/035 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” Krāslavas izglītības iestādēs.

 

Mācību procesa veicināšanai un skolēnu labsajūtai ir nepieciešama sakārtota un attīstīta infrastruktūra skolās. Drošas un veselīgas vides veicināšana ir pamats zināšanu apguvei. Skolu iekštelpu gaisa kvalitātei ir nozīmīga loma, kas ietekmē skolēnu uztveres spējas. 
Ir uzsākta ventilācijas sistēmas izbūve Krāslavas pamatskolā un Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. Neskatoties uz to, ka ventilācijas sistēmas izbūve tiek veikta mācību gada laikā, tā neietekmē mācību procesu un, ir saskaņota ar skolu administrācijām. SIA “Siltumtehserviss” īstenos būvdarbus līdz 2019.gada pavasarim. 

Projekta budžeta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfinansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

 
Juta Bubina,
projekta vadītāja

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook