Skolotāji mācās

23.novembrī Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika seminārs "Starpdisciplinārās mācības 21. gadsimta aktuālo kompetenču veicināšanai”, kuru vadīja Rīgas Tehniskā universitātes Dr. paed. asoc. profesore Karine Oganisjana.

Skolotāji mācību programmas beigās saprata atšķirības starp tradicionālajām, multidisciplinārajām un starpdisciplinārajām mācībām, kā arī starpdisciplināro nodarbību būtību, uzdevumus un nozīmi aktuālo kompetenču veicināšanai.

Runājot par starpdisciplināritāti - reālu dzīves problēmu risināšanai pārsvarā jāintegrē zināšanas no dažādiem mācību priekšmetiem, jo arī reālā dzīve nav monodisciplināra, to nevar ievietot atsevišķu mācību priekšmetu rāmjos. Strādāt starpdisciplināri nozīmē  domāt daudzpusīgi un ar sava prāta spēju šķērsot formālās robežas starp mācību priekšmetiem,  saskatīt saistības starp lietām un parādībām, kuras no pirmā acu skatiena šķiet nesaistītas, integrēt zināšanas no dažādiem mācību priekšmetiem un attiecīgi izmantot tās.

Prieks par skolotāju ieinteresētību, par godprātīgu darbu sestdienā no plkst. 9.00 līdz 16.00. Paldies par kopā būšanu!

 

Ludmila Koževņikova

Krāslavas Valsts ģimnāzijas metodiķe

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook