Skolēni ciemojas ES mājā

9.aprīlī Krāslavas pamatskolas 9.klašu skolēni brauca mācību ekskursijā uz Rīgu. Projekta Latvijas skolas soma ietvaros apmeklējām Ziedoņa klasi, bet bezmaksas transports tika nodrošināts sadarbībā ar Eiropas Savienības māju, kur skolēniem bija iespēja grupu nodarbībās iepazīties ar Eiropas Savienības darbību.

Eiropas Savienības mājā tika sniegta informācija par ES vēsturi, dalībvalstīm, lēmumu pieņemšanas procesu un institūcijām, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas darbu, prakses un jauniešu projektu iespējām, Latvijas interešu pārstāvniecību ES, kā arī Eiropas vēlēšanām 2019.gada maijā. Nodarbības laikā skolēni tiešsaistē varēja pārbaudīt savas zināšanas par ES.

Ziedoņa klase piedāvāja alternatīvu mācību stundu, attīstot skolēnu lasītprasmi un savstarpējo sadarbību. Stundas ievadā notika iepazīšanās ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Stundas centrālais notikums bija izlaušanās istaba, kas balstīta uz I.Ziedoņa „Blēņas un pasakas”. Tā ir istaba ar dažādiem uzdevumiem, kuru mērķis ir, atrisinot savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumu, pēc iespējas ātrāk izkļūt no istabas. Mūsu izlaušanās laiks - 64,02 min!

Paldies Skaidrītei Gasperovičai par sadarbību!

 

Inta Japiņa, Vita Valtere
9.a un  9.b klases audzinātājas 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook