"Skolas somā" – vēsture, latgaliešu valoda un iespaidi par filmēšanos

16.janvārī Indras pamatskolas 7. - 9. klašu skolēni iniciatīvas "Skolas soma" ietvaros noskatījās kinofilmu "Pilsēta pie upes" Krāslavas kultūras namā. Skolēniem bija iespēja iedziļināties notikumu virpulī, kuri ietvēra sevī gan varas maiņu, gan karu.

Caur galvenā varoņa - parasta daiļkrāsotāja – skatienu ir atklāta dažādu cilvēku ikdiena, viņu rīcība un uzskatu maiņa. Filmas vadmotīvs ir doma, ka cilvēkam vajag palikt par cilvēku dažādos apstākļos.

Filma atspoguļo vēsturiskus notikumus, kas risinājās Latvijā pagājušā gadsimta 30. gadu beigās. Ulmaņlaikus, ar kuriem sākas sižets, nomaina komunistu vara, tad – nacistu režīms. Sākas Otrais Pasaules karš. Filmā tiek atspoguļota arī ebreju genocīda tēma. Skolēni iepazinās ar šiem notikumiem vēstures un literatūras stundās. Filma lika viņiem paskatīties uz parasto cilvēku likteņiem neparastajos laikos.

No skolēnu atsauksmēm par filmu: “Skatoties filmu, sapratu, ka šīs cīņas bija neiedomājami nežēlīgas un viss notika, lai iegūtu neatkarību. Filma radīja iespēju sajust latviešu tautas vienotību kopīga mērķa sasniegšanā” , “Es aizdomājos par to, cik labā laikā mēs dzīvojam un cik labi, ka tagad nav kara un ir brīvība. Mani pārsteidza, cik grūti bija tajā laikā cilvēkiem.”

Ir jāpiebilst, ka arī daži Indras  iedzīvotāji un skolas audzēkņi piedalījās filmas tapšanā. Tas bija sarežģīts, bet interesants darbs, par kuru tika saņemta  nopelnītā alga un gandarījums par „sevis ierakstīšanu filmas vēsturē.”

 

Indras pamatskolas 7.-9.kl.audzinātāji

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook