Seminārs “Mājsaimniecības notekūdeņu attīrīšana – normatīvi noteiktās prasības un tehniskās iespējas”

VillageWaters projekta (pilns nosaukums “Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas”) darbības gaitā tā eksperti ir apkopojuši informāciju par Latvijas tirgū pieejamajām individuālo mājokļu vajadzībām izmantojamajām notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijām,

izanalizējuši to darbības efektivitātes rādītājus, lietotāju izmaksas un izmantošanas ērtības, kā arī izmaksu efektivitātes un dzīves cikla parametrus. 
Semināra iesākumā īsi iepazīstināsim ar plašo tirgū pieejamo notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju klāstu un VillageWaters projekta izstrādāto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvēles rīku – NAIIR.  
Turpmākajā semināra norises gaitā diskutēsim par izmaiņām likumdošanā un darbībām kādas pašvaldībām turpmāk būs veicamas. Seminārā piedalīties ir aicināti pašvaldību atbildīgie darbinieki, būvvalžu pārstāvji, kā arī iedzīvotāji. 
Pēc semināra dalībnieki praktiski varēs iepazīties ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvēles rīku – NAIIR – darbībā un turpināt diskusiju ar projekta ekspertiem par ūdeņu un notekūdeņu apsaimniekošanas jautājumiem. 

Gaidīsim Jūs seminārā 10.decembrī no plkst. 10.00 Krāslavas novada domes zālē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).


VillageWaters projekta vārdā – projekta nacionālā koordinatore Loreta Urtāne.

 

Papildus informācija par projektu:  https://www.villagewaters.eu/lat

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook