Sagādāsim prieku sev un citiem!

Dāvināt ir skaisti, dāvināšana ir māksla, kuru pieprot ikviens, tā sniedz gandarījumu, prieku un labas izjūtas, gluži tāpat kā prieks ir saņēmējiem. Dāvana ir retā no lietām, kura sniedz prieku uzreiz vismaz diviem – dāvinātājam un saņēmējam. Tas ir ūnikums pasaulē.

Protams, ka arī grāmatu dāvināšanas un saņemšanas prieks nav izņēmums. Grāmata ir lieliska dāvana ikvienam, jo ir tik daudz dažādu grāmatu, tāpat kā cilvēku, grāmata ir viena no vērtīgākajām dāvanām, taču, protams, ka lielākais prieks saņemt grāmatu dāvanā ir bibliotēkām, jo grāmatas ir bibliotēku lielākā vērtība un dārgums.
 KRĀSLAVAS NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA sirsnīgi pateicas tiem daudzajiem KRĀSLAVAS iedzīvotājiem, kuri no savām personīgajām grāmatu krātuvēm dāvinājuši bibliotēkai labas; vērtīgas grāmatas. Dāvinātāju saraksts būtu ļoti garš un, lai kādu neaizmirstu, nesauksim viņus vārdos. No sirds dāvinātās labās, vajadzīgās grāmatas ir noderīgas pārējiem KRASLAVAS NOVADA CENRĀLĀS bibliotēkas lietotājiem. Paldies arī viņu vārdā!
Sakām mīļu un lielu paldies ikvienam, kas ir dāvājuši KRĀSLAVAS NOVADA CENTRĀLAI BIBLIOTĒKAI grāmatas, mēs to novērtējam, mēs par to priecājamies, cerams, ka prieks ir arī jums, dāvātāji.
Pagājušajā gadā ar Jūsu palīdzību KRĀSLAVAS NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA savu fondu papildināja par 433 eksemplāriem!
Ikvienam mājās ir grāmatas un, iespējams, dažas no tām jau sen ir izlasītas un vairs nav nepieciešamas. Ļausim šīm grāmatām uzsākt jaunu dzīvi mūsu bibliotēkā , priecējot mūsu bibliotēkas apmeklētājus.
Aicinām ikvienu dāvināt gan bērnu, gan jauniešu grāmatas, lai veicinātu lasīšanu bērnu vidū un pilnveidotu bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem, gan pieaugušo nozaru literatūru un daiļliteratūru.
Atminēsimies, ka bibliotēka ir mums katram savā dzimtajā pilsētā! Kaut arī tālu projām dzīvodami, atminēsim savu bibliotēku !Iesim viņai talkā!
Paldies visiem dāvātājiem, paldies visiem, kas vēlas vēl dāvināt, paldies arī visiem, kas apsver domu par dāvināšanu, sagādāsim prieku sev un citiem, tas ir vienkārši!

Svetlana Ļaksa-Timinska
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas
komplektēšanas nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook