Robežnieku pagasta padome īstenoja projektu „Robežnieku pagasta jaunatnes iniciatīvu centra materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”

Projekta pasūtītājs: Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

Projekts „Robežnieku pagasta jaunatnes iniciatīvu centra materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” iecerēts centra darbības efektivitātes paaugstināšanai. Projekta īstenošanas rezultātā jaunatnes iniciatīvu centrs tika aprīkots ar biroja tehniku: multimedija projektoru, ekrānu, vienu portatīvo datoru ar programmnodrošinājumu. Projekta īstenošanas ieguvumi: izglītojošo pasākumu organizēšana, prezentāciju demonstrēšana, piedalīšanās izbraukumu pasākumos, jauniešu pašdarbības kolektīvu izbraukumi uz rajona un republikas kultūras pasākumiem, jauniešu sazināšanās ar ārvalstu jauniešiem un līdz ar to integrācijas jautājumu risināšana.

Projekta kopējais izmaksas 1 605,77 lati, tai skaitā Bērnu un ģimenes lietu ministrijas- 77,8% un Robežnieku pagasta padomes līdzfinansējums – 22,2 %.

Ja ir iespējams lūdzam informāciju ievietot šodien.

Projekta vadītāja Vera Bīriņa

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook