"Robežnieku Kodola" projekts atbalstīts

2009. gada 21. septembrī noslēdzās SFL izsludinātais konkurss jauniešu NVO "Veidoju savu Latviju". Konkursam bija iesniegti 62 projekti, no kuriem 19 projekti saņēma maksimālo vērtējumu – 18 punktus. „Iesniegto projektu kvalitāte bija ļoti laba!”, vienprātīgi atzina projektu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija 2/3 jauniešu.

22. oktobrī SFL Valde apstiprināja finansējuma piešķiršanu 24 000 EUR apjomā 12 projektiem pilnā apmērā un 1 projektam daļēji. Daži no šiem projektiem savu īstenošanu uzsāks jau šogad, daži nākošajā – 2010. gadā.

Projektu konkursā "Veidosim savu Latviju" SFL finansiāli atbalstītie projektu vidū ir arī

jauniešu klubs "Robežnieku Kodols", kuru izstrādātais projekts saucas - "Motivācijas programma jauniešiem "Uzņēmības un uzdrīkstēšanas veidošanas skola".

 

Pieprasīts: 1991 EUR

 

piešķīrums: 1084 EUR

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook