“Ražots Krāslavas novadā”

Kas jums saistās ar saukli “Ražots Krāslavas novadā”? Krāslavas alus, gurķi, tēja un sviests, Krāslavas novada amatnieku un mājražotāju darinājumi? Viss, ar ko lepojamies un ko dāvinām un rādām mūsu viesiem un arī mājiniekiem?

Beidzot ir izstrādāts vienojošs logotips jeb preču zīme, ko Krāslavas novada ražotāji, tūrisma uzņēmēji, amatnieki, mājražotāji un pakalpojumu sniedzēji varēs izmantot, gan popularizējot savus produktus, gan veicinot novada atpazīstamību kopumā. Preču zīmi varēs izmantot arī pašvaldība un tās iestādes. 2018.gada 29.novembrī Krāslavas novada dome ir apstiprinājusi nolikumu par preču zīmes “Ražots Krāslavas novadā” lietošanu (protokols Nr.17, 9.§). Preču zīmes mērķis ir atbalstīt Krāslavas novadā esošos ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumus, veicināt Krāslavas novada vietējo produktu realizāciju un atpazīstamību.

Lai saņemtu atļauju izmantot preču zīmi “Ražots Krāslavas novadā”, Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) jāiesniedz individuāls rakstveida pieteikums (veidlapa pievienota pielikumā), ko izskatīs novada simbolikas komisija. Operatīvākai atļaujas saņemšanai lūgums pirmajiem interesentiem pieteikties līdz šī gada 31.janvārim.

Minētā preču zīme ir izstrādāta biedrības “Krāslavas rajona partnerība” LEADER pieejas pasākumā atbalstīta projekta „Mobilās tirdzniecības aprīkojuma iegāde Krāslavas novada vietējo produktu realizācijai un atpazīstamībai” (Nr. 18-03-AL33-A19.2103-000001) ietvaros, ko finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Krāslavas novada dome. Dizaina autore - Ieva Maļinovska. 

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt pašvaldības Attīstības nodaļai uz e-pastu inara.dzalbe@kraslava.lv. 

 


Ināra Dzalbe
Attīstības nodaļas vadītāja

 

Pielikumā: 
Preču zīmes “Ražots Krāslavas novadā” nolikums 
Pieteikuma veidlapa
 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook