Psalmu dziedāšanas saiets Krāslavā

Sestdien, 19.decembrī, Krāslavā notiks psalmu dziedāšanas saiets.

„Es dziedāšu Tavam vārdam mūžīgi” Ps 61:9

Apturi, Dievs,

Skrējienu manu

Pretī pazušanai,

Izmisumam.

Nes pāri dzīves vētrām,

Neziņai, bailēm

Un naidam.

Dievs, izslēdz pasaules skaņu

Manī,

Lai dzirdētu skaidri balsi Tavu

Un sekotu tai

Uz īstajām mājām

Pie Tevis,

Tavā plaukstā,

Tēvs.

 

10:00 – Dievkalpojums Krāslavas Sv.Ludviga baznīcā, Sv. Misi celebrē

pr. Eduards Voroņeckis

11:30 – Referāts ”Psalmu dziedāšanas tradīcijas Latgalē” - Pr. A. Budže

Krāslavas kultūras namā

12:00 – Garīgie dziedājumi

Katrs izpildītājs (kolektīvs vai individuāli) uzstājas 10 min.

15:00 – Pateicības

 

Sveču izstāde Krāslavas kultūras namā

Ornātu izstāde Krāslavas vēstures un mākslas muzejā

 

Lūdzam pieteikties līdz š. g. 10. decembrim pa tel. 656 81482; mob. 26157807 , J.Dobkevičs

 

Psalmu dziedāšanas saiets Krāslavā notiek ar V.E. bīskapa Jāņa Buļa svētību.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook