Projekts “SIA “Krāslavas slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” turpinās

SIA “Krāslavas slimnīca” īsteno projektu “SIA “Krāslavas slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Projekta numurs 9.3.2.0/18/I/003)

Projekta ietvaros 2019.gada 2.aprīlī tika parakstīts pieņemšanas nodošanas akts par sterilizācijas nodaļas atjaunošanas darbiem, ko veica SIA “RH Būve” pēc SIA “Ceturtais stils” izstrādātas apliecinājuma kartes. Atjaunošanas darbu izmaksas 31195,06 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

2019.gada 16.aprīlī tika piegādāta videoendoskopijas sistēma ar dezinfekcijas iekārtu. Tās piegādes un uzstādīšanas izmaksas  95821,58 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook