PROJEKTS JAUNIEŠIEM “PROTI UN DARI” (Nr.8.3.3.0./15/I/001)

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā "PROTI un DARI!".

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus –  mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas  iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot  palīdzēs programmas vadītājs un mentors.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada janvāris –  2018. gada decembris.

 

Līdz 2018.gada 30.jūnijam sešpadsmit mērķa grupas jaunieši ir iesaistījušies projekta “Proti un Dari!” aktivitātēs. IPP ietvaros viņi ieguva pirmo darba pieredzi un priekšstatu par izvēlēto specialitāti, apmeklēja mācību kursus un saņēma profesionālās pilnveides apliecības friziera un vizāžista specialitātēs, ieguva B kategorijas autovadītāja apliecību, individuāli apguva latviešu valodu un kārtoja valsts valodas prasmes pārbaudi, kā arī iesaistījās nevalstisko organizāciju darbībā. Pašlaik projektā esošie jaunieši mācās autovadītāju kursos, apgūst lietveža darba iemaņas pašvaldības iestādē un piedalījās apmācībās elektrodrošības kvalifikācijas grupas iegūšanai.

 

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

 

Pieteikties var:

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā,

Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā,

rakstot uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv vai zvanot pa tālr. 2927874

 

Inta Murāne

Projekta „PROTI un DARI” koordinatore

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook