PROJEKTS JAUNIEŠIEM “PROTI UN DARI” (Nr.8.3.3.0./15/I/001)

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)

.

 

 

 

kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā "PROTI un DARI!".

 

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus –  mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas  iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot  palīdzēs programmas vadītājs un mentors. 

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada janvāris –  2018. gada decembris.

 

Līdz 2017.gada 20.decembrim vienpadsmit mērķa grupas jaunieši ir iesaistījušies projekta “Proti un Dari!” aktivitātēs, no kuriem pieci jaunieši veiksmīgi īstenoja savu individuālo pasākumu programmu ( šobrīd  divi jaunieši strādā Krāslavas uzņēmumos, viens mācās Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā un vēl divas jaunietes  plāno iesaistīties nodarbinātībā). IPP ietvaros viņi ieguva pirmo darba pieredzi un priekšstatu par izvēlēto specialitāti, apmeklēja mācību kursus un saņēma profesionālās pilnveides apliecības, individuāli apguva latviešu valodu un kārtoja valsts valodas prasmes pārbaudi. 

Divi jaunieši mācās Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvātajā izglītības programmā Jauniešu garantijas ietvaros un četri jaunieši saskaņā ar noslēgto vienošanos turpina dalību projektā, lai realizētu dzīvē savas ieceres un sasniegtu konkrētus mērķus – iegūtu autovadītāja apliecību, iepazītu viņiem aktuālo profesiju specifiku un sasniegtu valsts valodas prasmes augstāko līmeni, kā arī risinātu jautājumu par ārvalstīs iegūtas profesionālās izglītības atzīšanu Latvijā.

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

 

Pieteikties var:

 

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā,

Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā,

rakstot uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv vai zvanot pa tālr. 2927874

 

 

Inta Murāne

Projekta „PROTI un DARI” koordinatore

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook