PROJEKTS JAUNIEŠIEM "PROTI UN DARI" (Nr.8.3.3.0./15/I/001)

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā "PROTI un DARI!".

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus –  mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas  iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot  palīdzēs programmas vadītājs un mentors. 

Līdz 2018.gada 31.decembrim deviņpadsmit mērķa grupas jaunieši ir iesaistījušies projekta “Proti un Dari!” aktivitātēs. IPP ietvaros viņi ieguva pirmo darba pieredzi un priekšstatu par izvēlēto specialitāti, apmeklēja mācību kursus un saņēma profesionālās pilnveides apliecības friziera un vizāžista specialitātēs, ieguva B kategorijas autovadītāja apliecības, individuāli apguva latviešu valodu un kārtoja valsts valodas prasmes pārbaudi, kā arī iesaistījās nevalstisko organizāciju darbībā. Pašlaik projektā esošie jaunieši mācās C un E kategorijas autovadītāju kursos, apgūst zināšanas ēdināšanas pakalpojumu kursos, ar iespēju pielietot savas prasmes kādā no ražošanas uzņēmumiem, kā arī plāno piedalīties autoelektroiekrāvēju vadītāju apmācībās. 
Ir patiess gandarījums par jauniešiem, kuri pēc dalības projektā veiksmīgi īstenoja savas ieceres un atrada iespēju pielietot iegūtās zināšanas praktiski. Viens no tiem ir Artis Batarāgs, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma students (foto dizaina specialitāte), kurš  mācību laikā pieteicās praksē žurnālā “Medības. Makšķerēšana. Daba” (MMD) un šobrīd ir šī žurnāla ārštata fotokorespondents.  Plašāku informāciju lasiet MMD Nr.6/2018 rakstā “Mana ģimene – mednieki un citi zvēri”, kā arī MMD Nr.5/2018 skatāma Andra fotoreportāža  par ikgadējiem mednieku svētkiem “Minhauzens” (skat. attēlus pielikumā).

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada janvāris –  2020. gada oktobris.

Pieteikties var:
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā,
Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā,
rakstot uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv vai zvanot pa tālr. 29278741

 

Inta Murāne
Projektu koordinatore

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook