Projekts jauniešiem "Proti un dari"

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā "PROTI un DARI!" (Nr.8.3.3.0./15/I/001)

L.Liepiņas fotogrāfija no personīgā arhīva

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus –  mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas  iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot  palīdzēs programmas vadītājs un mentors.

 

Līdz 2019.gada 30.jūnijam divdesmit viens mērķa grupas jaunietis ir iesaistījies projekta “Proti un Dari!” aktivitātēs. IPP ietvaros viņi ieguva pirmo darba pieredzi un priekšstatu par izvēlēto specialitāti, apmeklēja mācību kursus un saņēma profesionālās pilnveides apliecības dažādu jomu specialitātēs, ieguva B, C un E kategorijas autovadītāja apliecības, individuāli apguva latviešu valodu un kārtoja valsts valodas prasmes pārbaudi, kā arī iesaistījās nevalstisko organizāciju darbībā. Pašlaik projektā esošais jaunietis mācās skaņu režisora kursos, kur apgūst pamatzināšanas digitālajā un analogā skaņas apstrādē, iepazīstas ar mūzikas studijas aprīkojumu un profesionālo mūzikas programmu, bet jauniete – Laima Liepiņa iepazinās ar reportiera/žurnālista darbu laikrakstu “Ezerzeme” un “Latgales Laiks” redakcijās. Pēc dalības projektā viņai laikrakstā “Ezerzeme” tika piedāvāta ārštata korespondenta darba vieta un  noslēgts līgums.

 

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada janvāris –  2020. gada oktobrim.

Pieteikties var:

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā,

Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā,

rakstot uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv vai zvanot pa tālr. 29278741

 

Inta Murāne

Projekta koordinatore

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook