PROJEKTS JAUNIEŠIEM “PROTI UN DARI”

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā "PROTI un DARI!".

 

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus –  mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas  iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot  palīdzēs programmas vadītājs un mentors.

 

Līdz 2019.gada 30.septembrim divdesmit viens mērķa grupas jaunietis ir iesaistījies projekta “Proti un Dari!” aktivitātēs. IPP ietvaros viņi ieguva pirmo darba pieredzi un priekšstatu par izvēlēto specialitāti, apmeklēja mācību kursus un saņēma profesionālās pilnveides apliecības dažādu jomu specialitātēs, viens no viņiem kļuva par reportieri/žurnālistu laikraksta redakcijā, cits realizē sevi skaņu ierakstu studijā. Daži jaunieši  ieguva B, C un E kategorijas autovadītāja apliecības, vēl kāds individuāli apguva latviešu valodu un kārtoja valsts valodas prasmes eksāmenu.

Viens no pirmajiem jauniešiem, kas pieteica savu dalību projektā, bija Elvigs Plociņš, kurš sekmīgi īstenoja IPP izvirzītos uzdevumus un, mērķtiecīgi strādājot, sasniedza iecerēto – kļuva par datorspeciālistu un pašlaik strādā izvēlētajā specialitātē Krāslavā.

Pielikumā E.Plociņa fotogrāfija no personīgā arhīva.

 

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada janvāris –  2020. gada oktobrim.

Pieteikties var:

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā,

Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā,

rakstot uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv vai zvanot pa tālr. 29278741

 

Inta Murāne

Projekta koordinatore

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook