Projekts deinstitucionalizācijas pakalpojuma infrastruktūras attīstībai ģimenes videi pietuvinātu pakalpojuma izveide Krāslavas novadā

Pagājušā gada sākumā Krāslavas novada dome uzsāka īstenot ERAF līdzfinansētu projektu Nr.9.3.1.1/18/I/021 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, ieviešot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā plānotos pasākumus.

Viena no projektā plānotajām darbībām ir ģimenes videi pietuvinātu pakalpojuma izveide Krāslavas novadā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam. Izvērtējot alternatīvas par tam piemērotām vietām, pakalpojumu tiek plānots nodrošināt, atjaunojot šim mērķim ēku Krāslavas kultūrvēsturiskajā centrā, Plāteru ielā 10. Šim nolūkam ir veikta ēkas iegāde un arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, izstrādāts ēkas būvprojekts.

Konkrētā ēka projektēta kā ģimenes māja vismaz 8 bērniem, ar nepieciešamajām vides pieejamības prasībām. Ēka atrodas ērtā vietā Krāslavas centrā, netālu atrodas Krāslavas valsts ģimnāzija, veikali, Krāslavas pils komplekss ar parku. Sakārtojot šo ēku, kas pēc būtības ir grausts, tiktu sakārtota vēl viena daļa no Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra.

Foto: SIA “RemPro” izstrādātā būvprojekta rasējums

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook