Projekta “Rīteiropas vērtības” 2020. gada aktualitātes

Latgales pašvaldību kopprojekta “Rīteiropas vērtības” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds, 2020. gadā uzsākta Inženieru arsenāla ēkas Daugavpils cietoksnī restaurācija; tajā plānots izveidot Tehnikas un industriālā mantojuma centru.

Daugavpils novadā šogad uzsākti būvdarbi Slutišķu sādžas atjaunošanai – tiek restaurētas divas guļbūves, ar mērķi tajās izveidot vecticībnieku kultūras centru ar radošajām darbnīcām. Restaurētajā lauku sētā tiks ierīkots vienots ekspozīcijas komplekss “Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs”. Vienā no ēkām būs pieejama informācija par vecticībnieku garīgo un materiālo kultūru, tiks atjaunots telpas interjers, kura iekļausies vecticībnieku tradicionālā krāsns, dažādi sadzīves un reliģiskā kulta priekšmeti. Savukārt otrajā ēkā izvietotās ekspozīcijas mērķis būs parādīt tautas koka būvniecības prasmes un iepazīstināt ar Dienvidlatgales vecticībnieku amata prasmēm – galdnieka amatu, kā arī tradicionālo nodarbošanos lauku sētā – lopkopību.

Iepriekš projektā veikta staļļu pārbūve Krāslavas pils kompleksā, Preiļu pilij sakārtota fasāde un ielikti jauni logi; ir konservētas un nostiprinātas Ludzas pilsdrupas, veikta to arheoloģiskā izpēte; Daugavpils novadā 2019. gadā pabeigta Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšana, tostarp takas sakārtošana, kā arī atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana, tai skaitā izveidota estrāde Daugavas krastā.

Saskaņā ar projekta vadītāja Artjoma Mahļina sniegto informāciju, Aglonas bazilikas draudze šogad ir izstājusies no projekta partnerības, tāpēc tai paredzētais ERAF finansējums pārcelts projekta vadošajam partnerim - Daugavpils pilsētas domei jaunas projekta aktivitātes īstenošanai – tiks restaurēta Daugavpils cietokšņa 7. bastiona eskarpa siena. 7. bastions ir zemes nocietinājums ar valni un aizsardzībai un munīcijas glabāšanai domātām pazemes telpām pretī Rotko mākslas centram. Eskarps ir no lieliem akmens bluķiem izbūvēta siena, ko ierīko aizsargvalnī uz pretinieka pusi. Daugavpils cietokšņa aizsargvaļņa kopējais garums pārsniedz 3 kilometrus; tā visā garumā ir izbūvēta eskarpa siena. Vairākās vietās to ir bojājušas koku saknes, citur - tā izskalota hidroizolācijas trūkuma dēļ. Sienas atjaunošanas rezultātā bastions iegūs pievilcīgāku izskatu, kā arī būs iespējams apmeklētājiem nodrošināt jaunu ekskursijas maršrutu pa cietokšņa aizsarggrāvi, gar eskarpa sienu, kas iepriekš nebija iespējams drošības apsvērumu dēļ.

Projekta “Rīteiropas vērtības” mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

Foto no projekta partneru arhīva

Apkopoja:

I.Dzalbe

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook