Projekta „LATLIT TRAFFIC” starptautiskā satiksmes drošības kampaņa „Steidzies lēnām”

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Harmoniskā pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” (LATLIT TRAFFIC) ietvaros š.g. 11.septembrī Lietuvas pilsētā Utenā notika starptautiskā satiksmes drošības kampaņa „Steidzies droši”.

Kampaņā piedalījās visi 16 projektā iesaistītie partneri no Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās. Kampaņas mērķauditorija ir visi ceļu satiksmes dalībnieki - gan gājēji, gan arī autobraucēji. Kampaņas mērķis ir pievērst ceļu satiksmes dalībnieku uzmanību uz ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
    Šajā dienā projekta partneri tika iesaistīti dažādos pasākumos - 1.-4.klašu skolnieki piedalījās velotūrē, izmēģinot savus spēkus braukšanā pa šķēršļu joslu, pieaugušie piedalījās orientēšanas sacensībās apkārt Utenas ezeram.
    Kampaņas ietvaros tika prezentētās arī video filmas par satiksmes drošību, notika antīko un neparastu velosipēdu izstāde.
Kampaņas noslēgumā tika apbalvoti labākie sacensību dalībnieki, kā arī starptautiskā bērnu plakātu konkursa uzvārētāji. Utenas pašvaldības diplomus un vērtīgās balvas saņēma arī pārstāvji no Krāslavas novada – Sintija Skerškāne ieguva 3.vietu, bet Tālis Tukāns saņēma veicināšanas balvu.
    Atgādinām, ka projekta „LATLIT TRAFFIC” vispārīgais mērķis ir sekmēt harmonisku pārrobežu sadarbību satiksmes drošības jomā Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas un Lietuvas teritorijā, tādējādi sekmējot reģiona iekšējo un ārējo pieejamību.

Andris Rukmans
Projekta koordinators Krāslavā

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook