Programmas Kā būt par vecāku 21. gadsimtā? vēstneši darbojas Krāslavas un Robežnieku pamatskolās

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas februāra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto

 

 

 

mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem. Līdz ar otro mācību izlaidumu arī 20 Latgales reģiona mācību iestādēs  darbosies programmas Kā būt par vecāku 21. gadsimtā? vēstneši, kuri dalīsies ar zināšanām savos novados un arī ārpus tiem.

 

Latgales reģionā programmas Kā būt par vecāku 21. gadsimtā? vēstneši darbojas:

Salnavas pamatskolā, Krāslavas pamatskolā, Krāslavas novada Robežnieku pamatskolā, Kārsavas vidusskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā, Balvu iekļaujošas izglītības atbalsta centrā, Jaunsilavas pamatskolā, Rožupes pamatskolā, Līvānu 1. vidusskolā, Preiļu 1.pamatskolā, Preiļu novada Salas un Pelēču pamatskolās, Aglonas vidusskolā, Priežmalas, Šķeltovas un Grāveru pamatskolās, Rugāju novada vidusskolā, Rugāju novada Eglaines pamatskolā, Daugavpils 3.vidusskolā.

 

 

Sīkāka informācija meklējama pielikumā -

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook