Programma "Pieslēdzies izaugsmei"

Sorosa fonda - Latvija (SFL) un  Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) kopīgi realizētās programmas mērķis veicināt un attīstīt Latvijas nelatviešu izcelsmes jauniešu (vecumā no 15 līdz 28 gadiem) piederību valstij un atbildību par sabiedrisko un ekonomisko dzīvi Latvijā, sniedzot finansiālu atbalstu kopīgiem latviešu un nelatviešu jauniešu nodarbinātības un vietējās vides pārmaiņu projektiem, kā arī mūžizglītības projektiem.

Programmā finansējumu var saņemt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi un komersanti, kas ar savu darbību sekmē visu tautību Latvijas jauniešu integrāciju un sadarbību.Maksimālais viena projekta budžeta lielums ir LVL 3935.

 

Vairāk informācijas: www.iniciativa.lv/projektu-iesniedz%C4%93jiem/programma-piesl%C4%93dzies-izaugsmei

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook