Prāta turnīrs

Septembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas aktu zāle pulcēja 5. – 8. klašu skolēnu komandas prāta mežģu turnīrā, kuru rīkoja 10. klases skolēni Krāslavas novada jauniešu projekta “Prāta mežģi” ietvaros.

Kā tika vēstīts iepriekš, pagājušā mācību gadā 9. a klases entuziasti, tā saucamā “Grat Mind” komanda šī projekta ietvaros internetveikalā “Brain Games” iegādājās vairākas prāta spēles, tā saucamos, prāta mežģus, kurus aprobēja savas klases skolēnu vidū. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 145 eiro. 


Turnīrā skolēniem tika piedāvātas piecas dažādas prāta spēles – “Tornis”, “Loģiskās kārtis”, “Tangram”, “Dzelzs mežģi”, “Keplera koka puzle” – un 10 minūtes, lai tās atrisinātu. Pie katra spēles galdiņa tiesnešu lomā bija paši desmitās klases skolēni, kuri vadīja un novērtēja skolēnu darbu, piešķirot noteiktu punktu skaitu, atrisinot kādu prāta mežģi. Turnīra laikā varēja vērot skolēnu degsmi un interesi. Katra komanda centās iegūt pēc iespējas vairāk punktu, tāpēc katrs centās darbināt savas prāta spējas pēc iespējas efektīvāk. Un katrā komandā atradās tāds dalībnieks, kurš labi izprata kādu no piedāvātajiem mežģiem, tāpēc visām komandām bija vienlīdzīgas iespējas gūt labus panākumus. 


Turnīram noslēdzoties, tika apkopoti punkti un apbalvoti visi dalībnieki. Zaudētāju šajā pasākumā nebija, jo, neatkarīgi no iegūtā rezultāta, visi skolēni interesanti un lietderīgi pavadīja savu brīvo laiku. Ceram, ka skolēnu interese par šīm prāta spēlēm saglabāsies arī turpmāk, jo tās viņi varēs spēlēt savos matemātikas kabinetos, kur šīs spēles tagad tiek glabātas un piedāvātas visa vecuma skolēniem.
Šis turnīrs un projekts kopumā desmitās klases skolēniem deva labu pieredzi organizēšanas un sadarbības jautājumos, jo viņiem pašiem bija jāorganizē prāta spēļu izvēli, jāaprobē un jāiepazīstina pārējos skolēnus ar šīm spēlēm. Kā arī jāsarīko un jānovada šīs turnīrs. Visi skolēni uztvēra šī projekta realizāciju ļoti nopietni, bet īpaši jāizceļ vairāku skolēnu – Vladislava Dilbas, Artēmija Ivanova, Viktorijas Petrovskas, Evelīnas Hodarenokas, Danas Korjakinas, Ustina Jeršova, Līgas Bohānes, Katarinas Ļeņivkinas un Lindas Nipānes  - centību un atbildību šajā projektā.


Kā arī liels paldies Krāslavas novada pašvaldībai un Krāslavas Izglītības pārvaldei par tādu iespēju attīstīt skolēnu interesi un līdzdalību projektos, kas ļauj uzlabot jauniešu dzīvi Krāslavas novadā.

 

 

“Great Mind” komanda un projekta koordinatore Marianna Rukmane

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook