PII „Pīlādzītis” sagatavošanas grupas audzēkņu ekskursija uz Krāslavas pamatskolu

Skaista, saulaina rudens diena. Pilsētas ielas vēl pārklātas ar dzeltenām kļavu lapām. Tās lasīdami, PII „Pīlādzītis” sagatavošanas grupas audzēkņi dodas ekskursijā uz Krāslavas pamatskolu.

Daži bērni skolā ciemojušies pavasarī un vasarā, jo tur mācās māsas un brāļi, tāpēc mācību iestādi aprakstīja no pieredzes – lielas telpas, plaši koridori, smagas durvis, kuras grūti atvērt, daudz bērnu, pieaugušo maz.

Skolā bērni bija īpaši gaidīti. Pirmsskolniekus uzrunāja direktores vietniece Janīna Samsanoviča, ekskursijas gidu lomā bija 4. klases skolēni – Reinis, Renāte, Astrīda un Arnis. Bērni tika iepazīstināti ar klašu telpām, skolotājām, iekšējās kārtības noteikumiem. Tika dota iespēja rotaļu veidā parādīt arī savas zināšanas – uzrakstīt vārdus uz tāfeles, minēt mīklas, pastāstīt par sevi, iesaistīties kopīgā dziedāšanā, rotaļās. Sporta zālē bērni izmēģināja savus spēkus dažādās aktivitātēs – futbolspēlē, tuneļa pārvarēšanā un citu sporta spēļu elementu izpildē.

Ar bērniem darbojās ļoti laipnas un mīļas skolotājas Anita Teiviša, Ināra Krute, Regīna Vjatere. Sporta zālē ar bērniem nodarbojās sporta skolotāja Natālija Raudive ar palīgiem – 4. klases skolēniem Armandu, Kasparu un Kristīni.

Ekskursijas beigās visi vienojāmies kopīgā draudzīgā rotaļā. Bērni dāvanā katrs saņēma aplikācijas tehnikā veidotus ezīšus ar saulīti un ceļavārdus: lai bērnus, kurp vien viņi dotos, vienmēr pavadītu saulīte!

Tā sporta zāle gan ir dziļa;

- jāsēž būs katram pie sava galda, nevarēs parunāties;

- tāfele liela, es mazs, rakstīšu uz grīdas;

- skolotāja smaida kā mamma;

- nevajadzēs staigāt pārīšos, iešu, kur gribēšu

- emociju pārpilni devāmies atpakaļ uz bērnudārzu.

Bērni vairs neievēroja dzeltenās kļavu lapas, Šokolādes kalnu, tiltiņu, garāmbraucošās mašīnas, jo katrs domāja par redzēto un piedzīvoto.

 

Mēs sakām mīļu paldies par organizēto pasākumu pamatskolas skolotājiem, audzēkņiem un skolas vadībai !

 

 

Audzēkņu iespaidos dalījās pirmsskolas skolotāja Leongina Krasņakova

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook