Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krāslavu

Šī gada 12.oktobrī, saulainā rudenīgā dienā, pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros Krāslavā ieradās pārstāvji no 10 Latvijas Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) pašvaldībām, Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra.

Krāslavas novads pašvaldība minētajā tīklā ir iestājusies 2016.gadā. Protams, arī līdz tam ir bijuši daudzi projekti un projektiem līdzīgi pasākumi – uzlabota veselības infrastruktūra SIA “Krāslavas slimnīca”, notikuši dažādi kampaņveidīgi pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai, ko organizēja gan pašvaldības iestādes, gan aktīvākās biedrības. Pēdējos gados ievērojami uzlabota infrastruktūra, kas cieši saistīta ar sporta un fizisko aktivitāšu jomu – 2017.gadā atklāts Krāslavas baseins un sporta zāle pie pamatskolas, ar biedrības “Sportists” iniciatīvu pie pamatskolas uzstādītie āra trenažieri, šogad – renovētais stadions Krāslavas pils parkā. 
Citu pašvaldību kolēģiem tika sniegta informācija par daudzveidīgajām aktivitātēm Eiropas sociālā fonda līdzfinansētajā Veselības veicināšanas projektā*, ko Krāslavas novada dome īsteno jau kopš 2017.gada. Viņi noklausījās arī iedvesmojošos biedrību “Krāslavas māmiņu klubs”, “Sportists” un Sociālās attīstības aģentūra “Pieci airi”pieredzes stāstus par to iesaisti teorētiskās un praktiskās slimību profilakses un veselības veicināšanas aktivitātēs Krāslavas novadā, kā arī citām piedāvātajām iespējām novadniekiem. Noslēgumā tika apmeklēti pašvaldības jaunizveidotie infrastruktūras objekti; citu pašvaldību kolēģus ļoti interesēja būvniecības un uzturēšanas izmaksas, piedāvātās aktivititātes un citi praktiskas dabas jautājumi.
Liels paldies iesaistītajām pašvaldības iestādēm un biedrībām par atbalstu!


*Aktuālākā informācija par Veselības veicināšanas projektu atrodama FB profilā Esi vesels Krāslavas novadā.

 


Ināra Dzalbe
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja,
NCPT koordinatore Krāslavā

Foto: A.Freimane, G.Ahromkina

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook