Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. SAM

SIA “Krāslavas slimnīca” projekta “SIA “Krāslavas slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Projekta numurs 9.3.2.0/18/I/003) ietvaros pēc iepirkumu procedūras un 2019.gada 28.janvārī noslēgtā līguma, 2019.gada 22.maijā tika piegādāta un uzstādīta rentģenoloģiskā iekārta Digital Diagnost  (ražotājs Philips Medical systems). Iekārtas vērtība ir EUR 181000. Cenā ir iekļautas visas Ierīces iepakojuma, piegādes, uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā izmaksas, tehniskā apkope un darbības traucējumu novēršana, remonts garantijas laikā, darbinieku apmācība, kā arī visi nodokļi un nodevas.

2019.gada 3.jūnijā tika piegādāts sterilizācijas komplekts, kas sastāv no diviem tvaika sterilizatoriem, ķirurģisko instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas un ūdens sagatavošanas sistēmas. Komplekta vērtība ir EUR 69877,50.

Informācija atjaunota 2019.gada 15.jūlijā

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook