Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā".

 

Krāslavas TIC foto

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:

"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 11,99 miljonu eiro apmērā;
"Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 10 miljonu eiro apmērā.
Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa.

 

Vairāk - 


http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-ar-lauksaimniecibu-nesaistitam-aktivitatem-ari-turismam-842

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook