Pedagogu metodiskā konference

Pavasara brīvlaika pēdējā dienā 43 Krāslavas novada pedagogi tikās Krāslavas Valsts ģimnāzijā 4.starpnovadu pedagogu metodiskajā konferencē, kura tika organizēta,

 

 

 

lai aktualizētu jautājumus par pilsonisko vērtību izkopšanu mācību un audzināšanas procesā.

 

Konferences dalībniekus uzrunāja Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne un Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns. Turpinājumā ar prezentāciju “Pedagogu sadarbība pilsoniskuma izkopšanā mācību un audzināšanas procesā” uzstājās Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Ilga Stikute un Sandra Nemeņonoka, aplūkojot tādas aktuālas tēmas kā pilsoniskās audzināšanas būtība, aktīvais un tradicionālais pilsoniskums, pilsoniskā izglītība skolā. Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta pārstāve Daiga Udrase  uzstājās ar prezentāciju “Neiznieko laiku! Tava karjera tevi gaida…” Viņa dalījās pieredzē par to, kādas attīstības iespējas un dažādās aktivitātēs var piedāvāt skolēniem skolas laikā, lai tie varētu iegūt dzīvei noderīgas prasmes un pieredzi.

 

Lai pedagogiem būtu iespēja dalīties pieredzē par pilsoniskās līdzdalības izkopšanas veidiem un metodēm, dienas otrajā pusē pedagogi strādāja darba grupās, kuras vadīja dažādu mācību priekšmetu pedagogi un klašu audzinātāji no Krāslavas Valsts ģimnāzijas (Ilga Stikute un Sandra Nemeņonoka), Dagdas vidusskolas (Irēna Maļkeviča), Krāslavas Varavīksnes vidusskolas (Alīna Lukša, Natalija Kirkileviča, Daina Strupiša un Ludmila Buhalova), Krāslavas pamatskolas (Lāsma Dzirkale, Jeļena Japiņa, Ligita Pelnika un Inta Japiņa), no Robežnieku pamatskolas (Marina Ignatjeva).

 

Priecāsimies, ja konferences dalībnieki ir smēlušies jaunas idejas no kolēģu metodiskiem ieteikumiem par pilsonisko vērtību izkopšanu mācību un audzināšanas procesā, aiznesīs tās un iedzīvinās savās klases vai mācību stundās, skolās, ārpusstundu pasākumos. 

 

Nobeigumā vēlos pateikties Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvam par sadarbību konferences organizēšanā, kā arī konferences dalībniekiem un darba grupu vadītājām. 

 

 

Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Snežana Petroviča

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook