Paziņojums par sadzīves atkritumu izvešanas grafika izmaiņām Krāslavas pilsētā

SIA “Krāslavas nami” informē, ka sākot no 2022.gada aprīļa sadzīves atkritumi no privātmājām, kas atrodas Krāslavas pilsētas robežās,tiks savākti vienu reizi divās nedēļās.

Mainās tikai sadzīves atkritumu izvešanas grafiks, bet atkritumu savākšanas maršruts pa ielām paliek nemainīgs (atkritumu savākšanas nedēļas diena pa pilsētas ielām paliek nemainīga). Pēc jaunā grafika atkritumi no privātmājām tiks savākti no 4. aprīļa līdz 7. aprīlim, bet nākamās izvēšanas reizes būs no 18. aprīļa līdz 22.aprīlim u.t.t.

Sadzīves atkritumu savākšanas grafiks ir pieejams šeit.

Atgādinām, ka SIA “Krāslavas nami” piedāvā iespēju iegādāties priekšapmaksas atkritumu maisus gadījumam, ja rodas vairāk atkritumu nekā ir paredzēts un esošajā konteinerī nepietiek vietas. Priekšapmaksas atkritumu maisu cena ir 10.89€ par pieciem maisiem (maisu apjoms ir 80L un cenā ir iekļautas izmaksas par atkritumu izvešanu). Maisus var novietot pie saviem konteineriem atkritumu izvešanas dienā vai arī personīgi atvest un iemest tam paredzētajā konteinerī pie šķiroto atkritumu laukuma Latgales ielā 5, Krāslavā.

Minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums ir noteiks Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā” - individuālām dzīvojamām mājām Krāslavas pilsētas administratīvajā teritorijā minimālais izvešanas biežums sastāda vienu reizi mēnesī.

SIA „Krāslavas nami” ir nodrošināta katras izvešanas reizes uzskaite katram klientam un, izvērtējot statistiku par iepriekšējiem periodiem, konstatējam, ka lielākā klientu daļa Krāslavā izmanto iespēju nodod sadzīves atkritumus tikai vienu vai divas reizes mēnesī. Arī Krāslavas novada pagastu ciemos sadzīves atkritumu izvešana individuālām mājām tiek nodrošināta divas reizes mēnesī.

Ņemot vērā, ka būtiski pieauga degvielas izmaksas, četru reisu nodrošināšanai mēnesī, kas ļoti maz tiek izmantoti no klientu puses, būtu nepieciešams jau tagad veikt maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu paaugstināšanu. Grafika izmaiņas dod iespēju pagaidām saglabāt maksu par atkritumu apsaimniekošanu esošajā līmenī, neskatoties uz izmaksu pieaugumu, vienlaicīgi nerādot būtiskas neērtības klientiem.

Ar klientiem noslēgto līgumu noteikumi paredz, ka apsaimniekotājs nodrošina sadzīves atkritumu savākšanas iespēju saskaņā ar izvešanas grafiku, kas tiek publicēts Krāslavas novada tīmekļvietnē www.kraslava.lv. Jaunais grafiks paredz sadzīves atkritumu izvešanas iespēju divas reizes mēnesī, kas atbilst gan Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām, gan ar klientiem noslēgto līgumu noteikumiem. Aicinām klientus individuālajās mājās pārkārtot savus ieradumus un pielāgoties jaunajām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas grafikam.

Atgādinām, ka sadzīves atkritumu apjomu var samazināt, aktīvāk izmantojot iespēju šķirot atkritumus, bet gadījumiem, kad rodas vairāk atkritumu nekā ir paredzēts un esošajā konteinerī nepietiek vietas, SIA „Krāslavas nami” piedāvā iespēju iegādāties priekšapmaksas atkritumu maisus.

Tālrunis uzziņām 65687002.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook