Paziņojums par Krāslavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2009/2/2 „Par Krāslavas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”

Krāslavas novada dome paziņo, ka 2009.gada 29.septembra domes sēdē ir pieņemts lēmums „Par Krāslavas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.08., 10 §):

1.  Izdot Krāslavas novada saistošos noteikumus Nr.2009/2/2 „Par Krāslavas novada teritorijas plānojumiem”.
2.  Ar apstiprinātajiem Krāslavas novada saistošajiem noteikumiem ikviena fiziska un juridiska persona var iepazīties Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, pirmdienās - ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00.
3.  Lēmums publicējams vietējā laikrakstā „Ezerzeme”, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietojams Krāslavas novada domes mājas lapā www.kraslava.lv.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook