Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2019.gada 14.jūnijā ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 6001 002 1323 8001) 12046 m2 platībā, kas atrodas Indras ielā 32, Krāslavā.

Apbūves tiesības mutiskā izsolē uz minēto nekustamo īpašumu uz divdesmit gadiem ir piešķirtas SIA “VILL”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook