Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2019.gada 24.maijā ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 6084-005-0141-8002) 2 ha platībā, daļas no nekustamā īpašuma “Napoleoni”, kas atrodas Krāslavas novada Piedrujas pagastā, apbūves tiesības izsole.

Apbūves tiesības mutiskā izsolē uz minēto nekustamo īpašumu uz trīsdesmit gadiem ir piešķirtas SIA “PATA”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook