Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2019.gada 10.maijā ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma - Telpu Nr.2, Nr.3 un Nr.4 (kadastra apzīmējums 6088 006 3010 004) ar kopējo platību 111,7 m2, Skolas ielā 1, Skaistā nomas tiesību izsole.

Nomas tiesības mutiskā izsolē uz minēto nekustamo īpašumu uz pieciem gadiem ir piešķirtas Naurim Lipšānam.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook