Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2019.gada 13.martā ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā nomas tiesību izsole.

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2019.gada 13.martā ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā (kadastra numurs 6001 002 11323), kas sastāv no zemes gabala daļas (kadastra apzīmējums 6001 002 1323) ar platību 3350 m2 un būves (kadastra apzīmējums 6001 002 1323 006) ar platību 1544,6 m2 nomas tiesību izsole.

Nomas tiesības mutiskā izsolē uz minēto nekustamo īpašumu uz trim gadiem ir piešķirtas SIA “HANSA Timber Trade”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook