Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2019.gada 14.janvārī ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna ielā 11B, Augstkalnē, Ūdrīšu pagastā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6096 007 0018), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 6001 002 0546) ar platību 0,4681 ha un būves (kadastra apzīmējums 6096 007 0407 001) ar platību 521 m2 nomas tiesību izsole.

Nomas tiesības mutiskā trešā izsolē uz minēto nekustamo īpašumu uz desmit gadiem ir piešķirtas ZS “Upītes”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook