Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2018.gada 10.decembrī ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma -  Grāfu Plāteru ielā 15, Krāslavā (kadastra numurs 6001 002 0546), kas sastāv no zemes gabala daļas ar platību 728 m2 un divām būvēm ar platību 199,6 m2 un 33,9 m2  nomas tiesību izsole.

Nomas tiesības mutiskā otrā izsolē uz minēto nekustamo īpašumu uz pieciem gadiem ir piešķirtas SIA “Artteko”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook