Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2018.gada 15.novembrī ir notikusi neapbūvēta zemes gabala apbūves tiesības mutiska izsole uz Krāslavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemes gabala 3 ha platībā (daļa no nekustamā īpašuma “Napoleoni”, kas atrodas Krāslavas novada Piedrujas pagastā).

Apbūves tiesība mutiskā izsolē minētajā objektā uz trīsdesmit gadiem ir piešķirta SIA “PATA”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook