Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2015.gada 8.maijā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole uz Krāslavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma Latgales ielā 4, Krāslavā,

ēkas telpām ar kopējo platību 132,9 m2 un ēkas uzturēšanai piesaistīto zemes gabalu 924 m2 platībā.

Nomas tiesības minētajā objektā uz trim gadiem ir piešķirtas Anatolijam Dilbam.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook