Paziņojums par izsoles rezultātiem

   Krāslavas novada domes Izsoļu komisija paziņo, ka 2017.gada 29.augustā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole uz Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu – daļu no apbūvēta zemes gabala Indras ielā 32, Krāslavā (kadastra Nr. 6001 002 1323) 12046 m2 platībā.

Nomas tiesības uz desmit gadiem ir piešķirtas SIA ,,VILL”, reģistrācijas Nr.40203020923.

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook