Paziņojums par Amatnieku un kulinārā mantojuma meistaru atlases konkursa Krāslavas Amatniecības centra apsaimniekošanai rezultātiem

Amatnieku un kulinārā mantojuma meistaru atlases konkursam Krāslavas Amatniecības centra apsaimniekošanai tika iesniegti 5 pieteikumi. Iesniegtos pieteikumus izvērtēja komisija piecu cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Viktorija Lene, Ināra Dzalbe, Inese Vorslova, Edgars Ciganovičs un Inga Pudnika. Komisijas sēdē, kas notika 2021. gada 10. jūnijā, balstoties uz amatnieku un kulinārā mantojuma meistaru atlases konkursa nolikumu (apstiprināts Krāslavas novada domes 27.05.2021. sēdē, protokols Nr.9, ⸹4) un pieteikumu izvērtēšanas komisijas sēdes protokolu, PIEŅEMTS LĒMUMS noslēgt sadarbības līgumus ar sekojošiem amatniekiem:

  1. podniecības darbnīcas apsaimniekošanai ar keramiķi Olgu Pauliņu;
  2. kokapstrādes darbnīcas apsaimniekošanai ar IK “Gotika-A” pārstāvi – kokmeistaru Aivaru Andžānu;
  3. kulinārā mantojuma darbnīcas apsaimniekošanai ar biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs” valdes locekli Ilzi Stabulnieci;
  4. aušanas jeb tekstila darbnīcas apsaimniekošanai ar audēju Ainu Gubu un IK “Lari D” pārstāvi – rotu darinātāju Ludmilu Morozovu.
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook