Paziņojums

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu, Krāslavas novada pašvaldība plāno uz 10 (desmit) gadiem Krāslavas novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.
Viedokļi, priekšlikumi un iebildumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Krāslavas novada administratīvajā teritorijā iesniedzami līdz 2022. gada 14. jūlijam Krāslavas novada pašvaldībā, 3. kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601 vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook