PAZIŅOJUMS

Krāslavas novada bāriņtiesa atgādina, ka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, visiem aizbildņiem, aizgādņiem un nepilngadīgo bērnu mantas pārvaldītājiem ir pienākums līdz 2022. gada 1. februārim iesniegt Krāslavas  novada bāriņtiesā norēķinus par iepriekšējo gadu. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālr. 65623319.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook