PAZIŅOJUMS

SIA “Krāslavas nami” informē, ka sakarā ar siltumtrašu rekonstrukciju Jūsu objektam tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde

laika posmā no 09.10.2019. līdz 10.10.2019. sekojošiem objektiem:

google.lv

- Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs Pils ielā 8;

- Krāslavas gr. Plāteru vn Poļu pamatskola Rēzeknes ielā 39;

- Krāslavas Valsts ģimnāzija Raiņa ielā 25;

- Krāslavas peldbaseins Raiņa ielā 25;

- Krāslavas pamatskola (internāts, Sporta skola) Pils ielā 5;

- PII "Pienenīte" Ezera ielā 15.

 

Laika posmā no 09.10.2019. līdz 13.10.2019. sekojošiem objektiem:

- Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa Brīvības ielā 13;

- Gr.Plāteru ielā 6;

- Administratīvā ēka Skolas ielā 7;

- Krāslavas TIC Pils ielā 2;

- Krāslavas novada centrālā bibliotēka Dīķu ielā 5;

- Krāslavas novada pašvaldības policija Dīķu ielā 5;

- Krāslavas kultūras nams Rīgas ielā 26;

- Krāslavas novada dome Rīgas ielā 51.

 

Avārijas gadījumos lūdzam zvanīt avārijas dienestam pa tālruni 65622431

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

Ar cieņu,
SIA "Krāslavas nami"

tel. : 65681570
fax. : 65681479
info@kraslavasnami.lv

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook